Logo UPC
   
ALERTELE TALE
Alerta cod galben 05, 06, 07 august - caniculă şi disconfort termic
Click aici pentru prognoza meteo din orasul tau

Calcul salariu net

Introdu venitul brut:
Selecteaza nr. de persoane pe care le ai in intretinere:

Venit brut lunar = VBL -
minim 3.100.000
Persoane in intretinere -
CAS -
Contributia ptr. protectia sociala a somerilor -
Contributia ptr. asigurarea sociala de sanatate -
Cheltuieli profesionale -
Venit net din salariu -
Deducere personala de baza + deducerea suplimentara -
Venit Baza de calcul -
Algoritmul de calcul folosit la prezentul calculator, se bazeaza pe urmatoarele:
 • Ordin emis de ministrul finantelor publice, 10 ianuarie 2005
  Art. 3. - La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1 in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:
  - Pentru un venit brut lunar din salarii cuprins intre 10.000.001 si 30.000.000 lei:
  • Fara persoane in intretinere: 2.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
  • Cu o persoana in intretinere: 3.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
  • Cu 2 persoane in intretinere: 4.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
  • Cu 3 persoane in intretinere: 5.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
  • Cu 4 persoane in intretinere: 6.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
  - Pentru un venit brut lunar din salarii peste 30.000.000:
  • Deducerea personala lunara este 0 (zero).
VBL - venit brut lunar

 • Extrase din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

  Cap. I Art.40: pct.1 lit.a: in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

  Cap. I Art.40: pct.2: Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art.7 alin.(1) pct.23 lit.b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.

  Cap. I Art.43: pct. 1: Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
  1. activitati independente;
  2. salarii;
  3. cedarea folosintei bunurilor;
  4. pensii;
  5. activitati agricole;
  6. premii;
  7. alte surse
  este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.

  Cap.II Art.48:
  1. cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin.(6);
  2. cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin.(6);
  3. cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
  4. Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
  5. Nu sunt cheltuieli deductibile impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

  Cap.III Art.56:
  1. Persoanele fizice prevazute la art.40 alin.(1) lit.a) si alin.(2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
  2. Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:
   • pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei
   • pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei
   • pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei
   • pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei
   • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 6.500.000 lei
   Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
   Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala.
  3. Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.
  4. in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.
  5. Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

  Cap. III Art. 57:
  1. Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
  2. Impozitul lunar prevazut la alin.(1) se determina astfel:
   1. la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
    • deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    • cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
    • contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
   2. pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
  3. Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
  4. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin.(3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Cap.V Art.67:
  1. Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

 • Conform prevederilor art.24 alin.(2) din Legea nr.512/2004 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, este de 9.211.000 lei.
 • In conformitate cu prevederile articolelor 23 si 24 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute, respectiv 46.055.000 lei.

 • Pentru a vedea cate credite aveti, logati-va
  Codul tau este:
  XXX
  Total credite:
  XXX
  Pentru a vedea cum iti poti incarca contul cu credite
  incarca de aici
  inchide